SLUŽBY

POSKYTUJEME SLUŽBY:

•  Predaj výpočtovej techniky, periférií a príslušentsva

•  Záručné a mimozáručné opravy počítačov, tlačiarní a ostatných produktov

•  Predaj, inštalácia a správa antivírových produktov ESET

•  Návrh, výstavba a správa počítačových sietí a podnikových informačných sietí

•  Inštalácia, konfigurácia a správa firemných serverov a dátových polí

•  Poskytovanie služieb v oblasti zálohovanie údajov

•  Realizácia internetových portálov vrátane internetových obchodov

•  Komplexná zmluvná starostlivosť o firemnú výpočtovú techniku

•  Dodávka spotrebného materiálu a papierenských produktov